top of page

Vergoedingen & privacy

Voor 2024 zijn met alle zorgverzekeringen contracten afgesloten

Vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering heb je recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar. Dat betekent ca 4-5 gesprekken. Het tarief varieert per zorgverzekeraar, het ligt tussen de 72 en 82 euro per uur. Hierbij is het wettelijk eigen risico van toepassing; dit bedraagt € 385,00 per jaar.
Wil je meer begeleiding dan de verzekering vergoed? Dan is een herhalingsconsult € 34,50 (30 minuten)
Is een langer herhalingsconsult nodig dan bedraagt dit € 51,75  (45 minuten).

 

Online-coaching 

Je wilt graag aan de slag met één-op-één coaching om je voedingspatroon te verbeteren. Met een persoonlijk plan dat past bij jouw leefstijl.

Wat krijg je?​

 • Een uitgebreid intakegesprek (45-60 minuten), telefonisch of d.m.v. videobellen 

 • Een persoonlijk uitgewerkt voedingsadvies.

 • Vervolgconsulten naar wens.

 • Geschikt voor elke hulpvraag: overgewicht, ondergewicht, voedselallergie, buikpijn, diabetes, eetstoornis etc.

Start wanneer je wilt! Je kunt bij ons vaak al snel terecht. 

De vergoedingen voor online coaching zijn hetzelfde als bezoek op spreekuur.

Je hoeft als verzekerde geen eigen risico te betalen onder de 18 jaar of als de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes en hart- en vaatziekten. ​

Ben je aanvullend verzekerd?

Dan heb je vaak recht op meer consulten. Kijk op de website van je verzekeraar tot aan welk bedrag je consulten worden vergoed. https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Voedingsadvies vs. Dieetadvies:

Naast dieetadvies (wat uit de basisverzekering en soms uit de aanvullende verzekering wordt vergoed), kun je ook gebruik maken van voedingsadvies. Bijvoorbeeld wanneer je een paar kilo af wilt vallen, maar geen obesitas hebt, een sportvoedingsadvies nodig hebt of wanneer je begeleiding wilt bij een veganistisch eetpatroon. Er is dan geen sprake van een medische indicatie. Zilveren Kruis en CZ, Nationale Nederlanden en OHRA zijn voorbeelden van verzekeraars die voedingsadvies uit de aanvullende verzekering vergoeden. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico.

Heb je meer vragen over de vergoeding van je behandeling? Neem dan even contact op.

Privacyverklaring

Om je privacy te waarborgen houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij beroepsgeheim. 

 

Dietistenpraktijk Helmond-Gemert gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en sinds 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van (Dietistenpraktijk Helmond-Gemert) dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • BSN

 • Telefoonnummer / mobiel nummer

 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

 • E-mailadres

 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Dietistenpraktijk Helmond-Gemert heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Dietistenpraktijk Helmond-Gemert bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Dietistenpraktijk Helmond-Gemert zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Dietistenpraktijk Helmond-Gemert heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Dietistenpraktijk Helmond-Gemert zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Dietistenpraktijk Helmond-Gemert een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dietistenpraktijk Helmond-Gemert blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (netty@dietistegemert.nl of netty@dietistehelmond.nl ). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Dietistenpraktijk Helmond-Gemert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het (06-20525163
of via (netty@dietistegemert.nl of netty@dietistehelmond.nl ).

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Dietistenpraktijk Helmond-Gemert kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via (netty@dietistegemert.nl of netty@dietistehelmond.nl ).

 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


bottom of page